Apr 1, 2013

Mungkinkah rasa kita sama ?

Assalamualaikum semua :)

Dear sahabat,